Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Катерачни обекти


Кратко описание на местоположението, достъп:

Местността “Енинско ждрело” обхваща левия и десен скат на руслото на река Енинска, част от землището на село Енина и е в рамките на резерват Каменщица. Залесената площ в рамките на защитената територия е с размер 3.2 ха. Останалата площ е заета от красиви скални образувания. Защитена местност “Енинско ждрело” се стопанисва от Държавно лесничейство град Казанлък.

GPS координати (datum WGS 84, желателно): 42°40’51″N, 25°25’13″E

Вид скала: Гранит.

Височина (m): минимална 20, максимална 100, средна 60.

Налична инфраструктура и пътеки за достъп: От гр. Казанлък до с. Енина по асфалтов път до ВЕЦ-а над селото (около 6,5 км). Следва лек преход по пътека край реката до подстъпите на ждрелото.

Напускане на маршрутите:
Напускането на маршрутите е добре да бъде организирано така, че да се извършва на рапел с два болта/лепени клина в края на маршрута и междинни площадки при по-дългите маршрути.

Потенциал за развитие: Обекта предлага възможност за екипиране на голям брой катерачни маршрути с дължина от около 20 до 100 м., в два основни сектора – Сектор Плочата и Сектор 2. Намира се на около 40 км. от гр. Стара Загора и на около 5 км. от гр. Казанлък.

jQuery(document).ready(function() { jQuery('#table_21656592').DataTable( {"destroy": true,"bPaginate": false,"bLengthChange": false,"bFilter": false,"bSort": true,"bInfo": false,"bStateSave": true,"bAutoWidth": true,"sPaginationType": "full_numbers","oLanguage": { "sLengthMenu": "Display _MENU_ records per page", "sZeroRecords": "Nothing found - sorry", "sInfo": "Showing _START_ to _END_ of _TOTAL_ records", "sInfoEmpty": "Showing 0 to 0 of 0 records", "sSearch": "Search: ", "sInfoFiltered": "(filtered from _MAX_ total records)" }} ); });
NoИме на маршрутаКатегория, UIAAДължина, мБр. междинни клиновеБр. клинове в края на маршрутаНеобходим инвентарОбщ бр. клинове
1РадостV3013 бр. Fixe 10 мм2 бр. Fixe 10 ммПримки, 13 бр.15
2БероеV3212 бр. Fixe 10 мм1 бр. Fixe 10 мм + 1 бр. 10 мм с халкаПримки, 12 бр.14
3Августа ТраянаVI3014 бр. Fixe 10 ммОбща площадка с БероеПримки, 14 бр. 14
4ИринополисV2811 бр. Fixe 10 мм 2 бр. Fixe 10 мм Примки, 11 бр.13
5Парапет за улесняване достъпа до маршрутите6 бр. Fixe 10 мм 6

Кратко описание на местоположението, достъп:
Природна забележителност, представляваща изградено от дребнозърнести пясъчници скално образувание. Намира се в землището на с. Колена, община Стара Загора. Площ: 1 ха. Пешеходният преход от с. Колена до Милкини скали е 1 час, а от хижа „Морулей“ – около 1 час и 30 минути.
Подходът до обекта е лесен и удобен и представлява част от туристическият маршрут х. „Морулей“ – с. Колена, чийто изходен пункт е северозападно от хижа „Морулей“. Пътеката минава през планински поляни, по които през май цъфти червения божур, пресича долината на р. Сушица и достига до местност, в която е разположена средновековната крепост Градището. Отстоянието от нея до природната забележителност Милкини скали е 20-30 мин. По обратния път с начало с. Колена маршрутът от селото до скалите минава по черен (земен) път и е по-подходящ за достигане до обекта. Разстоянието е 6 км. и може да бъде изминато пеш или с МПС. Маркировката е бяло-синьо-бяло.

Вид скала: Дребнозърнести пясъчници.

Височина, (м): минимална 12, максимална 18, средна 15.
Налична инфраструктура и пътеки за достъп: Маркирана туристическа пътека (бяло-синьо-бяло) и земен път (6 км от с. Колена).
Съвременно състояние:
Линиите са почистени от лабилни камъни и лишеи.
Организирани са три площадки при обработването на скалата. Площадките са подходящи за катерене с горна осигуровка и са предвидени за край на маршрути. Едната е организирана на два неръждаеми анкерни болта Fischer Ø10 с планки. Втората на един неръждаем анкерен болт Fischer Ø10 с планка и скален клин. Третата на два лепени клина Fixe.

jQuery(document).ready(function() { jQuery('#table_18599573').DataTable( {"destroy": true,"bPaginate": false,"bLengthChange": false,"bFilter": false,"bSort": true,"bInfo": false,"bStateSave": true,"bAutoWidth": true,"sPaginationType": "full_numbers","oLanguage": { "sLengthMenu": "Display _MENU_ records per page", "sZeroRecords": "Nothing found - sorry", "sInfo": "Showing _START_ to _END_ of _TOTAL_ records", "sInfoEmpty": "Showing 0 to 0 of 0 records", "sSearch": "Search: ", "sInfoFiltered": "(filtered from _MAX_ total records)" }} ); });
NoИме на маршрутаКатегорияДължинаВидИнвентарЕкипиране
1Винкела-15мспортно7 примки2011г, Григор Вътев
2Плочата-15мспортно7 примки2011г, Григор Вътев
3Ретро-15мспортно7 примки2011г, Григор Вътев
4Един Следобед-15мспортно2011г, Григор Вътев
5Карлито-15мспортно2011г, Григор Вътев

Invalid Displayed Gallery