Републикански нощен туристически поход „ВЕРЕЯ 2017“

Републикански нощен туристически поход „ВЕРЕЯ 2017“


                   Традиционно на 24 и 25.06.2017г. ще се проведе Републиканския Нощен поход “ ВЕРЕЯ“ 2017

               

  I.  Място и време

  1. Походът ще се проведе на 24 и 25.06.2017г. с маршрут от Прохода на Републиката до Шипченски проход.
  2. Стартът ще бъде даден на 24.06.2017г. от 2000 часа – мотел „Проход на републиката”
  3. Финалът на похода ще е до 0800 на 25.06.2017г. пред хотел-ресторант”Шипка” на Шипченски проход.
 1. За участие в похода организаторите осигуряват транспорт от ТД”Сърнена гора” Ст.Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№62 до мястото на старта (тръгване 1700ч.) и прибиране от мястото на финала до гр.Стара Загора (излишният багаж може да се остави в автобуса)
 2. Техническата конференция ще се проведе от 1900ч.на мястото на старта.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

         В похода могат да вземат участие представители на клубове на БТС от цялата страна, както и индивидуални участници.

 III.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Всеки участник трябва да представи на ръководството на похода индивидуална или групова поименна планинска застраховка за дните на проявата, предсъстезателен медицински преглед, декларация за участие в проявата на собствена отговорност (попълва се на място).

 1. IV. ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

Екипировката да бъде съответствуваща за сезона и продължителността на похода /10-12 часа / при нощни условия, задължително фенерче с резервни елементи.

 1. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
 2. ТД „Сърнена гора“ Ст.Загора поема организационните разходи по проявата, транспорта до старта и от финала от и до гр. Ст. Загора.
 3. Всички останали разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
 4. VI. КОНТРОЛНО ВРЕМЕ НА ПОХОДА – 12 ЧАСА

VII.  СТАРТОВА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ПОХОДА – З лева.

VIIIНЕЗАВЪРШИЛИТЕ ПОХОДА НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕМИРАНИ

 1. IX. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Заявки за участие се приемат до 22.06.2016г.на e-mаil : td_sarnena_gora@abv.bg или по телефона.

                                       ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:

тел.ТД : 042 627044 (канцелария); 0882/966-462 (секретар)

                                                      0878/143-169

 

 

 

 

 

Нощен поход 2017_21