Високи ХИМАЛАИ „Мечта отвъд долините“

Високи ХИМАЛАИ „Мечта отвъд долините“


Фотоизложба на Румен Воденичаров, Иван Мутафов, Мирослав Маладжиков, 30 години от първото изкачване на българи на Еверест