Високо отличие за Георги Вачев

Високо отличие за Георги Вачев


На своето последно заседание в края на 2020 г., Управителният съвет на Туристическо дружество „Сърнена гора“ беше „натоварен“ с една изключително отговорна и приятна задача. По предложение на Инициативен комитет от клуба по Пешеходен туризъм, чрез УС на ТД, до ръководството на Българския туристически съюз, беше изпратено мотивирано предложение за награждаване на нашия дългогодишен член, водач и приятел – г-н Георги Вачев. БТС уважи предложението и г-н Вачев беше удостоен с най-високото отличие, което връчва Туристическият съюз – златен медал „Алеко Константинов“ – за изключително висок и особено значим принос към дейностите за развитие на организираното туристическо движение в България. В продължение на много години, г-н Вачев е неизменно в първите редици на нашите туристи, най-често като водач, чийто ценен опит и знания могат да послужат на не един от последователите на туризма в планината. С приятната задача да връчи златния медал „Алеко Константинов“ на г-н Вачев беше натоварен Председателят на ТД „Сърнена гора“, г-н Георги Гацин. Пред участниците в Управителния съвет, г-н Гацин прочете поздравителен адрес от ръководството на дружеството, като от името на всички наши членове туристи, от името на присъстващите членове на Управителния съвет, председатели на клубове и гости, както и от свое име, г-н Гацин пожела изключително добро здраве и орлово дълголетие на г-н Вачев, като му пожела и да не спира своята дейност в популяризирането на Алековите идеи.
Честита награда, г-н Вачев!