Годишно отчетно събрание на ТД „Сърнена гора“

Годишно отчетно събрание на ТД „Сърнена гора“


На 14 март 2023 година, от 18:00 часа, се проведе редовното годишно отчетно На 14 март 2023 година, от 18:00 часа, се проведе редовното годишно отчетно Общо събрание на Туристическо дружество „Сърнена гора“, гр. Стара Загора. В залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ се събраха 64 делегати от различните клубове в структурата на дружеството. От Председателя на дружеството, г-н Георги Гацин, бяха представени доклади за дейността на Управителния съвет и клубовете, отчет за изпълнение бюджета на Туристическото дружество и отчет за изпълнение бюджета на Агенция за туризъм „Сърнена гора“. Изнесените отчети бяха обсъдени от делегатите, зададени бяха допълнителни въпроси и беше представена допълнително подробна информация, след което делегатите на Общото събрание чрез гласуване приеха изнесените отчети. На свое предходно заседание Управителния съвет на дружеството прие проекто-бюджет за приходите и разходите на дружеството през 2023 година, който беше представен за обсъждане от делегатите. След зададени въпроси и допълващи разяснения, проекто-бюджетът беше приет. Бяха избрани и представители на ТД „Сърнена гора“ за предстоящите общи събрания на Българския туристически съюз през 2023 година. След изчерпване на предвидените точки в дневния ред, в порядъка на добра и оперативна работа, Общото събрание на дружеството приключи своето заседание в 20:15 часа., гр. Стара Загора. В залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ се събраха 64 делегати от различните клубове в структурата на дружеството. От Председателя на дружеството, г-н Георги Гацин, бяха представени доклади за дейността на Управителния съвет и клубовете, отчет за изпълнение бюджета на Туристическото дружество и отчет за изпълнение бюджета на Агенция за туризъм „Сърнена гора“. Изнесените отчети бяха обсъдени от делегатите, зададени бяха допълнителни въпроси и беше представена допълнително подробна информация, след което делегатите на Общото събрание чрез гласуване приеха изнесените отчети. На свое предходно заседание Управителния съвет на дружеството прие проекто-бюджет за приходите и разходите на дружеството през 2023 година, който беше представен за обсъждане от делегатите. След зададени въпроси и допълващи разяснения, проекто-бюджетът беше приет. Бяха избрани и представители на ТД „Сърнена гора“ за предстоящите общи събрания на Българския туристически съюз през 2023 година. След изчерпване на предвидените точки в дневния ред, в порядъка на добра и оперативна работа, Общото събрание на дружеството приключи своето заседание в 20:15 часа.