Детски благотворителен лагер

Детски благотворителен лагер


От 6 до 9 април 2016 год., на хижа„Морулуй“ ще се проведе лагер с деца от Дома за деца лишени от родителски грижи „Теофано Попова“ – Стара Загора.

Два дена от лагерът са подарък от Туристическо дружество „Сърнена гора“.

В лагерът ще участват 18 деца от дом „Теофано Попова“. В него децата ще придобият знания за опазване на природата, как да ходят и оцеляват в планината, ще правят преходи, ще се забавляват с разнообразни игри свързани с природата.