Дни на Алеко в Стара Загора 9-14 май 2016 год.


Dni_na_Aleko_2016_may

Image 1 of 1

„С любов за бъдещето на река Бедечка”
14. май, 2016 г.
На 14 май 2016 г. в Стара Загора ще се проведе събитие – „С любов за бъдещето на река Бедечка” , с което ще стартира проект за изграждане на екопътека, с участък край река Бедечка. Партньори за проекта ще са Туристическо дружество „Сърнена гора“, община Стара Загора, СНЦ „Зелени Балкани“, НПО от Стара Загора, ученически екоклуб „Приятели на Водата“ към ГПЧЕ „Ромен Ролан”, граждани.

По инициатива на екоклуб „Приятели на Водата“ и младежката секция на ТД „Сърнена гора”, проектът ще стартира с дейности в участъка край река Бедечка, целящи привличане на вниманието към опазване на водите и екосистемата на реката, тяхното опазване и облагородяване на крайречното пространство.

В програмата на събитието, са предвидени младежки дейности – спортни дейности –туристическо ориентиране и „Водна олимпиада”, демонстрация за провеждане на обучения по екология свързани с реката и крайречното пространство, изработване и поставяне на къщички за птици и хранилки за птици, пейки и кошчета за отпадъци и др., с цел оформянето на кътове за отдих край реката.

Гост на събитието ще бъде представител на международната организация SAGE ESCAUT, Франция, които имат интерес за сътрудничество в областта на опазването на водите и водните екосистеми на река Бедечка и ще бъдат партньор в проекта (за участъка край река Бедечка).

Сборен пункт: паркинга на парк – хотел „Стара Загора”, в 9,15 – 9.30ч.
Събитието ще започне в 9,30 ч.