Експедиция в пещера “Юбилейна” – 24 – 26 януари 2020

Експедиция в пещера “Юбилейна” – 24 – 26 януари 2020


На 24 – 26 януари членовете на Спелео клуб “Саламандър” към ТД “Сърнена гора”
осъществиха тренировъчно-опознавателна пещерна експедиция в пещера “Юбилейна” край град Пещера.
В нея взеха участие 20 човека, между които и 3 деца (най-малкото на 11 години).
Самата пещера е открита в началото на февруари 1974 год., на около 4-5 км югозападно от град Пещера.
Тя е неблагоустроена, хоризонтална (на няколко нива, с прагове помежду им), дълга е около 1000 м,
в самия ѝ край има малка пещерна река. Специалистите казват, че няма пещерна форма на подземния карст,
която да липсва в пещера “Юбилейна” – тя е изключително богата на образувания. Нещо повече,
един от бившите председатели на Българската федерация по спелеология я нарича “училище по спелеология”.
Самата пещера се намира в близост до известната пещера “Снежанка”, в склоновете на същата речна долина.
Още със самото ѝ откриване, достъпът до “Юбилейна” е бил ограничен, което е спомогнало да се запазят
уникалните пещерни форми. Понастоящем Спелео клуб “Бесапара” към ТД “Купена”, гр. Пещера контролира достъпа до нея.
Пещерата е обитавана от малки колонии прилепи, като нашите спелеолози са се отнесли с необходимото внимание към тях – без да ги притесняват и събуждат (прилепите по това време на годината са в летаргия).

Благодарим за прекрасните
снимки на Елена Господинова и Димитър Нейчев!

Поздравяваме целия Спелео клуб “Саламандър” за изключително масовата проява,
предвид спецификата на пещерните експедиции!