Курс „Начално обучение по катерене и алпинизъм“ 2015г.

Курс „Начално обучение по катерене и алпинизъм“ 2015г.


Искате ли да изпитате тръпката от катеренето по отвесни скали, да достигнете високи върхове и планини? Търсите ли приключения и забавления?

Ако отговора ви е ДА, то заповядайте в курса по катерене и алпинизъм, организиран от Алпийски клуб „Железник“ при Туристическо дружество „Сърнена гора“, гр. Стара Загора.

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

Продължителност: 10-12 седмици.

Място:

  •  Теория: Учебна зала, ТД „Сърнена гора“, гр. Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики № 62.
  • Практика: Скалните обекти край гр. Мъглиж, Велико Търново, Габрово, Сливен и др. както и на Стена за спортно катерене в Общинска спортна зала „Стара Загора“.

Тематичен план:

  1. Същност на катеренето и алпинизма. Развитие на катеренето и алпинизма в България и света.
  2. Характеристика на катеренето. Видове.
  3. Видове катерачни обекти: естествени катерачни обекти, изкуствени стени. Етика. Екология. Геология.
  4. Познания за катерачния инвентар и екипировката. Стандарти.
  5. Възли и обвързване. Видове възли: за обвръзка, за свързване на две въжета, помощни.
  6. Основи на осигуряването:

6.1 Принцип на макарата. Поле на действие на силите.
6.2 Фактор на падане и върхово динамично натоварване. Влияние на триенето и действителен фактор на падане.
6.3 Падане и рискове теория.
6.4 Осигуряване с различни видове средства.
6.5 Динамично осигуряване.
6.6 Движение по хоризонтален и вертикален парапет.

7. Боулдър катерене: осигуряване.

8. Катерене с горна осигуровка.

9. Рапел.

10. Катерене с долна осигуровка – на маршрути от едно въже: организиране на осигуровка и пускане на рапел в края на маршрута.

11. Катерене на маршрути с дължина повече от едно въже:организиране на осигуровка в края на въжето.

11.1 Катерене със смяна на водачеството.
11.2 Организиране на рапели на маршрути от няколко въжета.
11.3 Катерене и осигуряване при свръзка от трима.

12. Самоизвличане и спасителни способи. Самоизвличане с единичен полиспаст.

13. Долекарска помощ.

14. Транспортиране на пострадал.

15. Техника на катеренето: основни принципи на катеренето, преодоляване на характерни форми на релефа.

ОБЩО ТЕОРИЯ: 31 ч.ОБЩО ПРАКТИКА: 135 ч.ОБЩО КУРС: 166 ч.

Настоящата програма е приета с решение на Управителния съвет на ФБАК, което е взето на заседание, проведено на 10.11.2004 г., на основание чл.19, ал.1, т.4 от ЗФВС.

Цена: 200 лв.
Заплаща се в канцеларията на ТД Сърнена гора, гр. Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики № 62.
Цената включва: алпийския инвентар (без обувки за катерене и торбичка с магнезий), такси за инструктори, такси за ползване на зала.
При започване на курса се сключва групова застраховка живот (цена около 15 лв.).

В края на обучението курсистите полагат изпит. Успешно преминалите изпита получават Удостоверение за завършен курс от БФКА (Българска Федерация по Катерене и Алпинизъм).
За повече информация тел. 0898-200 742 Росен Тотев.