Международен ден на планината -ТД“Сърнена гора“ на гости на ОУ „Кирил Христов”

Международен ден на планината -ТД“Сърнена гора“ на гости на ОУ „Кирил Христов”


На 11.12.2019 г., учениците и учителите от ОУ „Кирил Христов” Стара Загора отбелязаха Международния ден на планината. За да подкрепят съвместната инициатива, от ТД „Сърнена гора” Стара Загора специални гости на учениците бяха Ваня Петкова – секретар на туристическото дружество и Милен Миланов и Петя Кънчева от Клуб по спортно ориентиране „Сърнена гора”. Гостите и учениците проведоха своеобразна демонстрация по спортно ориентиране в двора на училището. Ваня Петкова официално покани учениците за участие в Зимен снежен фестивал, провеждан ежегодно през м.февруари на връх Бузлуджа. Гостите от ТД „Сърнена гора” предложиха на директора и други съвместни прояви, с участие на възпитаници от училището като: походи и извънкласни дейности, с туристическа насоченост сред природата. Дейно участие взеха учениците от ІІІ “а“ клас с класен ръководител Теменужка Христова и от ІV „в“ клас Анна Христова .

(снимки/текст dolap.bg)