Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Административни звена


Председател на ТД Сърнена Гора Георги Гацин

Георги Гацин
тел. +359 882 966 463

Иванка Петкова
тел: +359 42 638 435
моб: +359 882 966 462
td_sarnena_gora@abv.bg

Председател Велко Велев

Велко Велев

Председател на ТД Сърнена Гора Георги Гацин

Георги Гацин

Даниел Йорданов

Енчо Станев

 

Йовчо Йовчев

 

Милен Миланов

Митко Жечев

 

Стефан Тодоров

 

Таня Нейчева

 

Доброслав Добрев

 

Събина Цанева

 

 

Любомир Банков