НОЩЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД „ВЕРЕЯ 2021“

НОЩЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД „ВЕРЕЯ 2021“


Походът се посвещава на 136 години от Съединението

I. ВРЕМЕ И МЯСТО:
1. Походът ще се проведе на 03 и 04.07.2021 год. с маршрут от Прохода на Републиката до Шипченски проход, по билото на Стара планина.
2. Стартът ще бъде даден на 03.07.2021 год. от 2000 часà – мотел “Проход на републиката”, местност “Предела”.
3. Финалът на похода ще е до 0800 часà на 04.07.2021 год. пред хотел-ресторант “Шипка” на Шипченски проход.
4. За участие в похода организаторите осигуряват транспорт от ТД “Сърнена гора”, гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 62, до мястото на старта (тръгване в 1700 часà) и прибиране от финала до гр. Стара Загора (излишният багаж може да се остави в автобуса).
5. Техническата конференция ще се проведе от 1900 часà на мястото на старта.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ – В похода могат да вземат участие представители на клубове от цялата страна, както и индивидуални участници. Непълнолетни участници представят декларация за участие по образец от родител.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – Всеки участник трябва да представи на Ръководството на похода индивидуална или групова поименна планинска застраховка за дните на проявата (може да се сключи и на място), предсъстезателен медицински преглед (по желание), декларация за участие в проявата на собствена отговорност (попълва се на място).

IV. ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ – Екипировката да бъде съответстваща за сезона и продължителността на похода (10-12 чàса) при нощни условия, задължително фенер/челник с резервни батерии. Желателно е участниците да имат в себе си зареден мобилен телефон.

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ:
1. ТД “Сърнена гора”, гр. Стара Загора поема организационните разходи по проявата, транспорта от гр. Стара Загора до старта и от финала до гр. Стара Загора.
2. Всички останали разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
VI. КОНТРОЛНО ВРЕМЕ НА ПОХОДА – 12 чàса.
VII. СТАРТОВА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ПОХОДА – 8,00 лева.
VIII. ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА – Всички участници са длъжни да се съобразят с правилата, въведени от отговорните лица, свързани с извънредната обстановка в страната, включително препоръката за ползване на маски на закрито и спазването на социална дистанция. Организаторите не носят отговорност за неспазването на тези правила от страна на участниците!
IX. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ – Заявки за участие се приемат до 30.06.2021 год. на е-mаil или телефон. Необходимо е участниците да посочат при заявка – три имена, дата на раждане, номер на телефон, град по местоживеене и ще ползват ли автобуса, осигурен от дружеството.

Наредба Нощен поход – Верея 2021

ЗА СПРАВКИ, ИНФОРМАЦИЯ и ЗАПИСВАНИЯ – Туристическо дружество “СЪРНЕНА ГОРА”,
Телефони: 0882 966 462 (секретар), 0896 688 560, 042 627 044, 0883 225 055,
Е-mail: td_sarnena_gora@abv.bg