Общоградски туристически поход

Общоградски туристически поход


На 26.08 2017 се проведе поредния общоградски поход  организиран от Община Стара Загора              и ТД Сърнена гора. Водач на групата беше Надежда Меразчиева.
Прехода започна от  Болница Тракия – през кв. Дъбрава – з. Тихия кът – ловен заслон с.Пряпорец – разклон Кончето – Стара Загора. Групата беше около 30 човека като имаше много деца.
Всички бяха много доволни от разходката и изявиха желание отново да сред природата.
А най-малките участници обещаха, че ще станат редовни участници в други организирани походи

DSC08729 DSC08728 DSC08730 DSC08737 DSC08738 DSC08739 DSC08741