Общоградски туристически поход

Общоградски туристически поход


Заповядайте с нас на поредния общоградски туристически поход организиран от ТД „Сърнена гора“

Този път той е посветен на международния ден на предизвикателството и  деня на българския спорт
 
Pohod 3_