Общо отчетно събрание на <br> ТД „Сърнена гора“ 16.03.2016

Общо отчетно събрание на
ТД „Сърнена гора“ 16.03.2016


На 16-ти март 2016 г. се свиква редовно общо отчетно събрание на ТД „Сърнена гора“. Събранието ще се проведе в залата на ТД „Сърнена гора“ на бул. “Цар.Симеон Велики“ 62 от 18:30 ч.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за работата на Управителния съвет на ТД „Сърнена гора“ за 2015 г.;
2. Отчет за изпълнение на бюджета на Дружеството за 2015 г.;
3. Отчет на Контролния съвет за 2015 г.;
4. Приемане на отчетите за 2015 г.;
5. Приемане на бюджет на ТД „Сърнена гора“ за 2016 г.;
6. Избор на член на Контролен съвет на ТД „Сърнена гора“;
7. Избор на делегат на ТД „Сърнена гора“ за Общо събрание на БТС;
8. Разни.