Откриване на учебната година <br> на 05-11-2014 г.

Откриване на учебната година
на 05-11-2014 г.


ТД организира курсове по:

  • Алпинизъм
  • Тур. ориентиране
  • Спелеология
  • Пешеходен туризъм
  • Воден туризъм

Откриване на учебната година ще стане на 05-11-2014 г.
в 18.30 часа в залата на дружеството на бул. “ Цар Симеон Велики “ № 62