Провеждане на национален <br> лъчеобразен  поход до връх Ботев

Провеждане на национален
лъчеобразен поход до връх Ботев


1. Цел и задачи:

Проявата е посветена на 100-годишнината от първото организирано изкачване на връх Ботев /тогава Юмрукчал/ и на Деня на Съединението – 6 септември и има за цел да укрепи и разшири контактите между туристическите дружества от цялата страна.

2. Време и място на провеждане

Изкачването на върха ще се осъществи по четири лъча, съответно от х. „Рай“ /І лъч/, от х. „В. Левски“ /ІІ лъч/, от х. „Плевен“ /ІІІ лъч/ и от х. „Тъжа“ /ІV лъч/ при следната програма:

  • 5 септември /петък/: – пристигане и настаняване в хижите
  • 6 септември /събота/ – 12 ч:
  • среща на върха на групите от четирите лъча;
  • приветствие към участниците от Председателя на БТС – г-н Алексей Стоев;
  • връчване на награди;
  • връщане в хижите, туристическа вечер.
  • 7 септември /неделя/ – отпътуване
3. Право на участие и заявки:

Право на участие имат организирани групи от всички туристически дружества. Участниците трябва да имат планинска застраховка /индивидуална или групова/, валидна за трите дни на проявата.
Заявки за участие се приемат до 10 август т.г. на тел. 0897 567 320 и на e-mail: ambaritsa1912@abv.bg
Заявката трябва да съдържа името на туристическото дружество, името на водача на групата с неговия телефон, броя на участниците и маршрута на групата.
Има възможност по желание на групите да се нощува в две различни хижи, например: 5 септември – на х. „Рай“, а на 6 септември – на х. „В. Левски“

4. Екипировка и съоръжения

Участниците в похода трябва да бъдат екипирани според изискванията за участие в прояви по пешеходен туризъм.
Участниците в проявата ще ползват допълнителна отстъпка в хижите, осигурени от туристическите дружества „Приста“-Русе, „Хайдут“-Калофер, „Кайлъшка долина“-Плевен и „В.Левски“-Карлово.
ТД „Амбарица 1912“ – Троян осигурява безплатен превоз от Троян до изходните пунктове за хижите „Плевен“ и „Тъжа“ на 5 септември и обратно на 7 септември.
Всички останали разходи са за сметка на участниците.

До среща на връх Ботев
на 6 септември!

Програма за провеждане на национален лъчеобразен поход до връх Ботев, 5-7 септември 2014 г.