Републикански нощен туристически поход „ВЕРЕЯ 2015“

Републикански нощен туристически поход „ВЕРЕЯ 2015“


НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА „ВЕРЕЯ 2015“

Похода се посвещава на 120 години организиран туризъм в България, 137 годишнината от освобождението на България от турско робство.

I. ВРЕМЕ И МЯСТО

  1. Походът ще се проведе на 13 и 14.06.2015г. с маршрут от Прохода на Републиката до Шипченски проход.
  2. Стартът ще бъде даден на 13.06.2015г. от 20:00 часа – мотел „Проход на републиката“
  3. Финалът на похода ще е до 08:00 на 14.06.2015г. пред хотел-ресторант „Шипка“на Шипченски проход.
  4. За участие в похода организаторите осигуряват транспорт от ТД „Сърнена гора“ Ст. Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №62 до мястото на старта (тръгване 17:00ч.) и прибиране от мястото на финала до гр. Стара Загора.
  5. Техническата конференция ще се проведе от 19:00ч.на мястото на старта.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В похода могат да вземат участие представители на клубове на БТС от цялата страна, както и индивидуални участници.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Всеки участник трябва да представи на ръководството на похода индивидуална или групова поименна планинска застраховка за дните на проявата, предсъстезателен медицински преглед, декларация за участие в проявата на собствена отговорност (попълва се на място).

IV. ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ
Екипировката да бъде съответстваща за сезона и продължителността на похода /10-12 часа / при нощни условия, задължително фенерче с резервни елементи.

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

  1. Туристическо Дружество „Сърнена гора“ Ст. Загора поема организационните разходи по проявата, транспорта до старта и от финала от и до гр. Ст. Загора.
  2. Всички останали разходи са за сметка на клубовете или самите участници.

VI. КОНТРОЛНО ВРЕМЕ НА ПОХОДА – 12 ЧАСА
VII. СТАРТОВА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ПОХОДА – З лева.
VIII. НЕЗАВЪРШИЛИТЕ ПОХОДА НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕМИРАНИ
IX. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Писмени поименни заявки за участие да се изпращат до ТД „Сърнена гора“ гр. Ст. Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №62 до 10.06.2015г.

ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ тел.: 042627044, 0882966462, 0878143169