Ръководството на ТД“Сърнена гора“ обявява конкурс за длъжността Секретар на ТД


Ръководството на Туристическо дружество Сърнена гора обявява конкурс за длъжността Секретар на ТД
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по трудова характеристика за длъжността/Приложение 1/ и да представят следните документи:

1. Автобиография;
2. Мотивационно писмо;
3. Копие на диплом за образование;
4. Копие на трудова книжка.

Срок за подаване на документите:
09.07.2018 г. до 17.00 часа в канцеларията на дружеството/гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 62/.