ТД „Сърнена гора“ проведе спортни игри с децата от ОДЗ „Звездица“

ТД „Сърнена гора“ проведе спортни игри с децата от ОДЗ „Звездица“


В навечерието на Великден, за първи път Туристическо Дружество „Сърнена гора“ проведе спортни игри с възпитаници на Обединено детско заведени „Звездица“. Проявата бе посветена на предстоящия празник Великден и има за цел популяризирането на туризма. Събитието се проведе в Общинска спортна зала (ДЗУ) и бе част от новата стратегия на ТД „Сърнена гора“ за съвместни прояви с детските градини и училища.
На игрите присъстваха началника на регионалния инспекторат по образование Донка Симеонова, Илияна Аргирова, старши експерт по предучилищно възпитание към РИО и Георги Димитров – ръководител звено „Спорт за всички и спортни дейности“ към Община Стара Загора.
Децата показаха умения в различни игри, като най-атрактивно бе изкачването на изкуствената стена за катерене.
Проявата е част от новата инициатива на ТД „Сърнена гора“ за обучаване на деца на теоретични и практически занятия свързани с туризма в планината. Част от тази инициатива е и създаването на специален клуб „Планинарче“.