Традиционен празник на ТД „Сърнена гора“

Традиционен празник на ТД „Сърнена гора“


На 3 октомври 2015 на хижа „Морулей“ ще се проведе традиционния празник на Туристическо Дружество „Сърнена гора“

Програмата на празника включва:

Пешеходни походи до хижа „Морулей“:
 • с. Колена – хижа „Морулей“
 • с. Дълбоки – хижа „Морулей“
 • с. Едрево – хижа „Морулей“

Транспорт:

 • 7:30 автобуси от ТД „Сърнена гора“ до с. Колена и с. Едрево
 • 9:00 автобуси от ТД „Сърнена гора“ до хижа „Морулей“ и с. Дълбоки
 • Обществен транспорт – автобус №64 до с. Дълбоки – 7:20 и 14:00
 • Обратен транспорт от хижа „Морулей“ 15:00 и 17:00
Вело поход: Стара Загора – хижа „Морулей“ – връх Морулей
начало 9:00 от ТД „Сърнена гора“
 
Спортни игри и забавления – въжени атракции, алпийска стена и други

Награждаване на членове на Туристическо Дружество „Сърнена гора“ с висок принос за туристическата дейност

Облагородяване района около хижа „Морулей“ – залесяване със 120 фиданки

 • 10:00 Поход до връх Морулей
 • 11:00 Начало на залесяването
 • 12:00 Начало на празника
 • 13:00 Раздаване на наградите

За попълване колекцията в „Музей на туризма“ на хижа „Морулей, молим всички да донесат вещи, снимки и други свързани с туризма.