Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Туристическо дружество Сърнена Гора


Туристическо дружество Сърнена Гора

ТД Сърнена Гора Стара Загора

Туристическо дружество „Сърнена гора“ е една от най-големите неправителствени организации в Стара Загора. Повече от сто години дружеството разпространява и популизира сред общественоста на Стара Загора и региона, идеите на организираното туристическото движение в България – изучаване на България, нейните прекрасни природни дадености, богато културно-историческо наследство и тяхното опазване.

Чрез многобройните си членове и клубове по интереси Туристическо дружество Сърнена гора провежда всестранни дейности свързани с туризма, спорта, обучението, изследването, опазването на околната среда и други, не само в България, но и по света.