156 години от раждането на Щастливеца !

156 години от раждането на Щастливеца !


Днес, при Алековия кът на Аязмото, отбелязахме 156 години от раждането на Щастливеца – Алеко Константинов – първи наш вдъхновител и първопроходец на организирания туризъм в България. За живота и делото му интересни факти сподели г-н Йовчо Йовчев, член на УС на Дружеството. Слово произнесе и Секретаря на Дружеството Ваня Петкова. Отдаването на почит пред великия българин беше първа обща проява от Календарния план на Дружеството през 2019 год. Цветя на паметника поднесоха членове на клуба на Ветераните, както и членове на хор „Средногорски звуци“, които изпяха няколко известни планинарски песни.
Ние продължаваме делото ти, Щастливец…!