ВАЖНО!

ВАЖНО!


Уважаеми приятели, уведомяваме ви, че на свое редовно заседание, провело се вчера, 12 март 2020 год., Управителният съвет на Туристическо дружество „Сърнена гора“, гр. Стара Загора взе решение, с което препоръчва на отделните клубове, в структурата на Дружествотото, да прекратят провеждането на всякакви прояви от календарния си план и извън него, считано от 16 март 2020 год. до 16 април 2020 год. включително, като във връзка с това решение, Дружеството спира финансирането на същите прояви за цитирания срок!

„Препоръчваме на всички членове на Дружеството да спазват стриктно мерките, въведени от национално и местно ангажираните структури във връзка с ограничаване разпространението на вируса Covid-19! Призоваваме за вашето спокойно и отговорно отношение към създадената ситуация, без каквато и да е паника! Бъдете здрави!“
УС на ТД „Сърнена гора“