Весел и забавен втори великденски детски спортен празник

Весел и забавен втори великденски детски спортен празник


На 22 април 2016 година в Общинска спортна зала в Стара Загора се проведе за втори път Великденски детски спортен празник, иницииран от Стоянка Аргирова, учител в ОДЗ „Зведица“ №58 и Туристическо дружество „Сърнена гора“ с подкрепата на Община Стара Загора и РИО Стара Загора.
В спортния празник взеха участие деца от вторите класове на СОУ „Максим Горки“ с класни ръководители – Катя Филипова, Гинка Минчева и Иванка Славова, и първа Б група на ОДЗ „Звездица“ №58 с учители Недялка Желязкова и Стоянка Аргирова. Целта на празника е популяризиране на туризма и е част от стратегията На ТД „Сърнена гора“ за съвместни прояви с училища и детски градини.
Децата показаха умения в различни игри свързани с туризма, като най-атрактивно бе изкачването на изкуствената стена за катерене. На участниците бяха раздадени награди, осигурени от ТД „Сърнена гора“, община Стара Загора, „Чахов ООД“ и „Шоко тим ООД“.