Двадесети национален преглед на спортно-туристическите дисциплини

Двадесети национален преглед на спортно-туристическите дисциплини


І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Националният преглед на спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности и умения има има за цел да пропагандира туристическото движение, да съдействува за създаване на навици за системно практикуване на видовете туризъм и спортно туристическите дисциплини, да се проверят физическите, техническите и морално-волевите качества на участниците и се определят първенците в отделните дисциплини на на прегледа.

ІІ.МЯСТО И СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Деветнадесетият национален преглед на спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности ще се проведе от 05-07.09.2014 година в района на яз.”Копринка” гр.Казанлък в който са включени следните състезателни дисциплини:

 • А.Държавно първенство по воден слалом в тихи води/ риложение №1/;
 • Б. Държавно първенство по туристическо коло-рали/ риложение №2 /;
 • В. Комплексна туристическа щафета/ риложение №3 /;
 • Г. Кулинарен конкурс/риложение №4/;
 • Д.Улов на риба/риложение №5/;
 • Е.Теглене на въже/риложение №6/;
 • Ж.Извън комплексното класиране:
  • Скачане с чували за време/риложение №7/
  • Ходене по двоики за време/риложение №8/
ІІІ.ПРОГРАМА НА ПРЕГЛЕДА

05.09.2014 год. /петък/ – до17.00 часа пристигане на участниците в прегледа на спортно-туристическите дисциплини и спортно-туристическите умения и сръчности;

 • пристигане на участниците в Националния коло-поход;
 • устройване на бивак по предварително подготвените и указани места;
 • 20.00 часа– Техническа конференция за отделните спортни дисциплини

06.09.2014 год./събота/

 • 6.00 часа- състезание за улов на риба;
 • 8.00 часа– старт държавното първенство по коло рали;
 • 10.00 часа- старт на държавното първенство по воден слалом в тихи води
 • 13.30 часа– старт на държавното първенство„Комбинираната спортно-туристическа щафета”;
 • 15.00 – 16.30 часа– кулинарен конкурс и теглене на въже;
 • 16.30 часа– скачане с чували и ходене по двойки за време;
 • 19.00 часа- обявяване на резултатите от проведените състезания, награждаване на победителите и закриване на ХХІ-я Национален преглед на спортно-туристическите дисциплини и спорно-туристическите умения и сръчности за купата на БФТ.
 • 20.00 часа- дискотека;
 • 07.09.2014 год./неделя/- Отпътуване на отборите.
ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Участието в отделните състезания и прояви е съгласно изискванията, посочени в риложения №1, 2, 3,
4,5, 6, 7 и8 и съгласно правилниците за състезанията по воден слалом в тихи води и туристическо коло-рали.
Стартовата такса е3 лв. на човек за всички дисциплини, само за щафетите е5 лв. на щафета.

V.МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

Българската федерация по туризъм поема организационните разходи по провеждане на националния
преглед. Разходите за участие в прегледа са за сметка на туристическите дружества, клубове, секции по видове
туризъм.

VІ. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Класирането ще бъде, както следва:

 • индивидуално– за участниците във: воден слалом в тихи води, туристическо коло-рали и улов на риба и скачане с чували;
 • отборно– за останалите дисциплини;

На класиралите се в индивидуалните и отборните състезания в тройката ще бъдат наградени с медали и
грамоти. Комплексното класиране от всички дисциплини ще бъде по точкова система . На класираните до трето
място ще бъдат връчени купи.
С оглед създаването на по-добра предварителна организация всички дружества и клубове, които ще вземат участие в прегледа, трябва да изпратят писмени заявки най-ъсно до28.08.2014 година, на адрес:

1000 София, бул.”В.Левски” №75, етажV, стая №504, Българска федерация по туризъм/за националния преглед/ или на e-mail: bftourism@abv.bg

За справки и записвания телефони: 

 • БФТ– тел/факс 02/ 988 29 66, тел.930 05 31
 • GSM: 0882 966 451 – кратък 6451
 • GSM: 0896 766 105 – кратък 6105

Д.Кавъркова

НАРЕДБА за провеждане на Двадесет и четвъртия национален преглед на спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности и умения за упата на БФТуризъм