Изкачване на 12-те върха над 2000м. в планината Витоша


Н А Р Е Д Б А
за провеждане на поход II категория по НСК
Изкачване на 12-те върха над 2000м. в планината Витоша

І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Походът се провежда по случай 113 години от Обявяване на Независимостта на България и има за цел да въздейства благотворно върху здравето на участниците в похода, да придобият навици за природосъобразен начин на живот, да популяризира спортния туризъм, като начин за активен отдих и да се покрият изискванията по НСК за разрядите по туризъм. Похода е ІI-ра категория на трудност по НСК.
II. МЯСТО И ВРЕМЕ
Изкачването на 12-те двухилядника на Витоша ще се проведе от 01 до 03.10.2021 година в района на гр. София, планината Витоша по следният маршрут и график на движение:
01.10.21 год. /петък/ – До 17:00 часа – Пристигане в гр. София – хижа Планинарска песен и настаняване /н/
20:00 часа – Техническа конференция.
02.10.21 год. /събота/ – 8.00 часа – Пешеходен преход до хижа Алеко /н/ – 6.00 ч.
03.10.21 год. /неделя/ – 8:00 часа – Пешеходен преход до с. Железница – 8.00 ч.
16:00 часа – Отпътуване на участниците.
Забележка: Часовете за ходене са дадени без почивките.
ІІІ.УЧАСТИЕ И ЗАЯВКИ
В похода имат право да участват представители на клубовете членове на БФТ и нечленове на БФТ, туристически дружества и индивидуални участници. Същите, трябва да бъдат здрави, физически добре подготвени и екипирани за прехода спрямо условията във високата планина. На сборният пункт, всеки участник, трябва да представи на ръководството на похода следните документи:
1.Бележка за медицински преглед, извадена не по-късно три дни преди проявата.
2.Планинската здравна застраховка за не по-малко от 1000 лв. на човек за дните на проявата, която е задължителна /може да се направи по предварителна заявка във федерацията, тъй като се издават вече по електронен начин. Със заявката се подават и данните за застраховка – трите имена и ЕГН.
Без застраховка, участниците няма да се допускат до участие в похода.
3.Личен паспорт или лична карта, задължително да се носят.
4.Декларация образец, подписана от участниците на място, че участват на собствена отговорност в похода.
5.Такса участие, която включва 1 нощувка в хижа „Алеко“ и организационна такса.
– на клубове редовни членове на федерацията платили членския си внос за 2021 година – 36 лв.
– за нередовни и не членове на федерацията – 40 лв.
За обедите ще трябва да си осигурите суха храна- по заявка може да се осигури от хижите.
За тези, които пристигат на 01.10 таксата е 56 лв. за членове с нощувка в хижа Планинарска песен на 01.10, и 60 лв за нередовни членове и нечленове на БФТ.
Поименна заявка за участие в похода, в която се подават трите имена, пълно EГН, адрес и телефон – домашен или мобилен и e-mail, трябва да се изпрати на адрес: БФТуризъм, бул.”В.Левски” 75, ет.5, ст.504, София 1142 , на e-mail: bftourism@abv.bg или bftourism@gmail.com или на GSM 0896 726 701- Лилия Ангелова, не по-късно от 27.10.2021 г. Бройката за участниците, ако се попълни по-рано от 27.10.21 година, то крайния срок отпада. /местата са 20 /
ІV. ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ
Участниците в похода, трябва да са екипирани, според изискванията за провеждане на есенни походи във висока планина. Задължителна екипировка: Туристически обувки – трисезонни, топли чорапи, ръкавици, шапка, панталон, полар, яке с качулка, дъждобран, личен превързочен пакет, необходими лекарства.
V.МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
Организационните разходи по проявата са за сметка на БФТуризъм, а разходите за пътни, дневни, нощувка и други за участие в проявата са за сметка на организацията, която ги изпраща или на самите участници. Всеки клуб или индивидуални участниции, трябва да изпратят най-късно до 27.10.2021 година, сумата от 36.00 лева за клубове членове на федерацията или 40 лв. /за клубове и дружества членове с неплатен членски внос и клубове и дружества, които не членуват във федерацията/, и за пристигащите на 01.10 вечерта 56.00 лв. за членове и 60.00 за нередовни членове и нечленове на БФТ, която включва 1 /2/нощувки и стартова такса за похода. Сумата да се изпрати по банков път: BIC – UBBS BGSF, IBAN – BG 76 UBBS 84231010745712, ОББ АД – София, БФТуризъм или със запис на адрес: БФТуризъм, бул. ”В.Левски” 75, ет.5, ст.504, София 1142, на името на ЛИЛИЯ ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА. БФТ ще издаде фактура за внесените суми на участниците, като за целта тези които са за сметка на дружества или клубове още при подаване на заявките, трябва да дадат данни за булстат, МОЛ /име/. Фактурите ще бъдат написани предварително. За предпочитане е таксата участие да се преведе по банков път.

ЗАБЕЛЕЖКА: За пристигащите от страната участници – от Централна автогара може да се стигне с метро до бул. Черни връх, метростанция Витоша. От там на всеки 20 мин. Пътува автобус 63, който стига до месността Златни мостове на Витоша, в близост до която е хижа Планинарска песен. Планинския водач ще е там още от петък. В неделя автобус 69 пътува на всеки 30 мин. От Железница към София и от метростанция Г.М.Димитров с метрото се стига до Централна автогара. За желаещите, Федерацията ще осигури транспорт от с. Железница до София на 03.10., като за целта това трябва да бъде упоменато още при подаване на заявката.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 ,
тел/факс – 02/ 9882966
Тел: 02/ 9300 531; е – mail: bftourism@abv.bg; www.bftourism.net