Покана за изложба – туристическа фотография…

Покана за изложба – туристическа фотография…


На 27 февруари 2017г. в залата на ТД „Сърнена гора“ от 18:30ч. ще се открие изложба на Николай Стоянов, представяща фотографии, експонати и музика от посещението на автора в Мали – екзотична страна в Западна Африка.

Република Мали  

Република Мали се намира в Западна Африка. Тя Карта Малие типична континентална държава и е без морска граница. Името Мали за белия човек не означава нищо, но за африканците напомня славното минало, когато съществувало могъщото кралство Мали с обширна територия (VII-XIв.). В двора на краля имало посланици от Испания, Португалия, Мароко, Египет и други големи държави. Кервани натоварени със скъпи стоки, посещавали кралството, а и отнасяли не по-малко интересни и скъпи произведения на добре развитото малийско занаятчийство. Държавата Мали имала силни и мъдри крале. При Гонго Муса (1307-1332) Мали приема исляма и с това се откриват възможности за възприемане на високата арабска култура и развитието и на местна почва. Но към края на XVв. португалски, английски и френски завоеватели със своите огнестрелни оръжия превръщат тази цветуща страна в пепелище. Тогава започва и срамната търговия с роби. Хиляди негри били отвлечени и продадени като роби далеч от родината им.

През 1883 г. французите поставили страната напълно в колониална зависимост под името Френски Судан. Гордите и свободолюбиви малийци никога не се примирили с това. Но продължителните им борби се увенчават с успех едва след Втората световна война в резултат на общия подемна националноосвободителните движения на народите в Азия, Африка и Латинска Америка. На 21 септември 1960 г. Мали се провъзгласява за свободна република.

Мали е една от най-бедните държави в света, като 65 % от нейната площ представлява пустиня или полупустиня. Икономическата активност е до голяма степен ограничена само до земите, които се напояват от р. Нигер. Страната има площ 1 240.2 хил. кв. км. Граничи (в км) с Алжир – 1 108, Мавритания – 2 320, Сенегал – 360, Гвинея – 730, Кот д`Ивоар – 370, Буркина Фасо – 1 110 и Нигер – 840. Голяма част от територията има надморска височина от 200 до 500 м. Северните части са заети от каменистите пустини на Сахара. На запад, юг и изток има планински масиви и скалисти височини – планината Мандинга, с височина до 1 155 м, платото Ифогас (вис. 853 м.).

Климат – тропичен, пустинен, а в крайния юг – субекваториален. Средните месечни температури са от 20 – 24 градуса Сº до 35 градуса Сº. Валежите са от 50 – 150 мм на север до 1500 мм на юг. От ноември до юни преобладават североизточни ветрове – харматан. От юли до октомври – ноември е дъждовния период. Главни реки – Нигер и Сенегал. Растителността  в по-голямата част от територията на Мали се състои от храсти и акациеви савани с палми и баобаби.

Население – 12 550 хил. жит. Гъстота – 10.1 жит. на кв. км. Естествен прираст 26. Средна продължителност на живота – мъже – 46 г., жени – 49 г.

Етнически състав – 12 народности от групата нигер-конго – 83.8 % (от тях бамбара – 38.1 %, фулбе – 16.7 %, сенуфо – 7.2 %, араби – 1.6 %, други – 0.1 %.

Официален език – френски. Използват се още – бамбара, фулбе, сонгаи, арабски, туарегски.

Конфесионален състав – мюсюлмани (сунити) – 82.7 %, християни – 2.3 % (от тях католици – 65.3 % и протестанти – 34.7 %), местни традиционни вярвания и култове – 14.2 %, други – 0.8 %. 8% от населението са номади и полуномади. Извън страната живеят около 300 хил. малийци, главно в съседните държави и Франция. Градско население – 31 %.

Столица – Бамако (1 200 хил. ж.). По-големи градове – Сегу (100 хил. ж.), Мопти (90 хил. ж.), Гао, Томбукту.

Административно деление – 7 области и столичен окръг.

По-важни исторически събития и дати – VIII – IХ в. – на територията на страната възникват раннофеодални държави – Гана, Мали, Сонгай; в края на ХIХ в.  Мали е френска колония (т. нар. Френски Судан); 1958 г. – автономна Суданска република в състава на Френското съобщество; юни 1960 г. – провъзгласена независима федерация Мали; 22 септември 1960 г. – федерацията се разпада, отделя се Сенегал и се провъзгласява Република Мали; 1968 г. – военен преврат, всички обществени организации се разпускат; 1992 г. – президентски избори – възстановяване на демокрацията.

Държавно устройство – президентска република. Глава на държавата е президент, избиран за 5 години. Законодателен орган е еднопалатно Национално събрание (147 депутата), избирано за 5 години. Изпълнителната власт се осъществява от президента и правителството.

Парична единица – франк CFA (франк на Африканското финансово общество) [1000 франка = 3лв.]

Стопанство – аграрна страна. В селското стопанство са заети 75 % от населението, които обработват 9 %  от територията на страната. По-важни селскостопански култури – фъстъци, памук, просо, ориз и маниока. Мали заема първо място в Западна Африка по брой глави едър рогат добитък и овце, като 70 – 80 % от скотовъдството е номадско или полуномадско. Промишлеността е представена от предприятия за преработка на селскостопанска продукция – плодови сокове, бира, цигари, консерви, растително масло. Има залежи от боксит, железни руди, фосфати, литий и др. Добива се сол и злато.

Транспорт – 720 км ж.п. линии; 15 хил. км – шосета, от тях 2 хил. км са асфалтирани, международно летище – Бамако.

Туризъм – туристически обект е град Томбукту – един от големите центрове на исляма в Африка. Чуждестранни туристи посещават рядко страната.

От София до Бамако – 4 501 км