Ком-Емине 3×3

Ком-Емине 3×3


 За всички, които искат да преминат класическия европейски маршрут Е-3

 

            Н А Р Е Д Б А

        за провеждане на Националния туристически поход

        “КОМ – ЕМИНЕ-на три етапа за три последователни години”

І. ЦЕЛ   И   ЗАДАЧИ

Походът се посвещава на 115 годишнината на туристическите дружества „Сърнена гора“ – Стара Загора и „Орлово гнездо“ – Казанлък, 64 годишнината от провеждането на първия организиран поход “Ком-Емине” и 122-та годишнина на организираното туристическо движение в България. Проявата има за цел да се разнообрази традицията за провеждането на най-дългия пешеходен поход в България, да утвърди навиците за бивакуване и активен отдих сред природата.

ІІ. ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ГРАФИК НА ДВИЖЕНИЕ

Походът e около 700 км , разделен на три етапа както следва:

І етап от връх Ком до паметника „Арка на свободата“ на прохода Троян-Кърнаре, при следния график на движение:

1 ден / събота / 15.07.17– превоз с автобус на туристите от Стара Загора и Казанлък до прохода Петрохан. Оставяне раниците на хижа Петрохан, изкачване на връх Ком и обратно на хижата – нощувка на хижата или на палатка                                                                                                                                                                  –   7 часа

2 ден / неделя / – 16.07.17 – х. Петрохан – село Лакатник /нощ. на палатка/                            –   9 часа

3 ден / понеделник / – 17.07. 17 – село Лакатник – х.”Лескова” /нощ. на хижа или палатка/                                                                                                                                                                –  9 часа

4 ден / вторник / 18.07.17 – х. “Лескова” – х.”Мургаш “ / нощ. на хижа или палатка /         –  7 часа

5 ден / сряда / – 19.07.17 – х. “Мургаш“ – х. “Чавдар“ / нощ. на хижа или палатка/                 –  9 часа

6 ден / четвъртък / – 20.07.17 – х.”Чавдар” – х.”Свещи плаз” /нощ. на хижа или палатка / –  8 часа

7 ден / петък / – 21.07.17 – х.”Свещи плаз” – х. „Вежен“ /нощ. на хижа или палатка /             –   8 часа

8 ден / събота / – 22.07.17 – х.“Вежен“ – х.“Козя стена“ /нощ. на хижа или палатка /             –  8 часа

9 ден / неделя / – 23.07.17 – х. „Козя стена“ – проход Троян Кърнаре                                           –  3 часа

Край на първи етап. Превоз с автобус до Казанлък и Стара Загора.

 

IІ етап от паметника „Арка на свободата“ на прохода Троян-Кърнаре до град Котел, при следния график на движение:

1 ден / събота / 05.08.17– превоз с автобус на туристите от Стара Загора и Казанлък до най високата точка на прохода Троян-Кърнаре. Преход до х. „Добрила“ – нощувка на хижата или на палатка/           –   6 часа

2 ден / неделя / – 06.08.17 – х. „Добрила“ – връх Ботев /нощ. на тур спалня или палатка/                                                                                                                                                               –  10 часа

3 ден / понеделник / – 07.08. 17 – връх Ботев – х.”Мазалат” /нощ. на хижа или палатка/  –  8 часа

4 ден / вторник / 08.08.17 – х. “Мазалат” – х.”Бузлуджа“ /нощ. на хижа или палатка /      –  9 часа

5 ден / сряда / – 09.08.17 – х. “Бузлуджа“ – х. “Химик“ /нощ. на хижа или палатка/              – 10 часа

6 ден / четвъртък / – 10.08.17 – х.”Химик” – х.”Буковец” /нощ. на хижа или палатка /       –  8 часа

7 ден / петък / – 11.08.17 – х.”Буковец” – изворите на река Камчия /нощ. на палатка /        –   9 часа

8 ден / събота / – 12.08.17 – изворите на река Камчия – град Котел /нощ. на хотел/             –  9 часа

9 ден / неделя / – 13.08.17 – Край на втори етап. Превоз с автобус до Казанлък и Стара Загора.

 

IІI етап от град Котел до нос Емине, при следния график на движение:

1 ден / събота / 26.08.17– превоз с автобус на туристите от Стара Загора и Казанлък до град Котел – нощувка на хотел/

2 ден / неделя / – 27.08.17 – град Котел – Върбишки проход /нощ. на хижа или палатка/     – 10 часа

3 ден / понеделник / – 28.08. 17 –Върбишки проход – Рижшки проход /нощ. на палатка/  –  6 часа

4 ден / вторник / 29.08.17 – Рижшки проход – село Дъскотна /нощ. на хижа или палатка /- 8 часа

5 ден / сряда / – 30.08.17 – село Дъскотна – село Топчийско /нощ. на палатка /                         – 6 часа

6 ден / четвъртък / – 31.08.17 – село Топчийско – село Козичено /нощ. на хижа или палатка/- 6 ч.

7 ден / петък / – 01.09.17 – село Козичено – Поморийски проход /нощ. на палатка/                – 5 часа

8 ден / събота / – 02.09.17 – Поморийски проход – нос Емине /нощ. на Иракли/                      – 5 часа

9 ден / неделя / – 03.09.17 – Край на трети етап. Превоз с автобус до Казанлък и Стара Загора.

 

Забележка: Втория и третия етап могат да се съкратят с по един ден по желание на групата.

 

 

ІІІ. ПРАВО   НА   УЧАСТИЕ, ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТИ

В проявата може да вземат участие членове на ТД „Сърнена гора“ и ТД „Орлово гнездо“, както и индивидуални туристи с добра физическа и психическа подготовка за продължителни преходи в планински условия. Преминаването по туристическия маршрут е индивидуална отговорност на туриста. Състоянието на здравето е лична отговорност на всеки участник – водачите и туристическите дружества не носят отговорност за скрити заболявания и проблеми, проявили се по време на проявата. Задължителни документи за участие:

  • бележка от медицински преглед преди проявата,
  • задължително планинска здравна застраховка на човек за дните на проявата;
  • декларация от всеки, че участва на собствена отговорност и ще спазва указанията на главния ръководител и водача на похода – подписва се при тръгването

Такса за участие : Таксите са разделени за трите етапа както следва: 90 лева за първи и трети етап и 70 лева за втори етап и включват: транспорта с автобус, еднократното подпомагане на участниците по време на трите етапа и организационни разходи. Не включват храна, нощувки на хижи и други. За членове на ТД „Сърнена гора“ и ТД „Орлово гнездо“ отстъпка по 10 лева на етап.

 ІV. ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

Всеки участник трябва да бъде екипиран за многодневни, целодневни преходи във високата планина с подходящи обувки, резервни обувки, облекло, шапка за слънце и зимна, ръкавици, дъждобран и всичко необходимо за лоши атмосферни условия. Да си носят съдове за храна и вода за бивачни условия, както и електрическо фенерче. Участниците трябва да имат лични бивачни съоръжения и личен превързочен пакет и лекарства. При лоши метеорологични условия водачите могат да направят промени по обявения маршрут.

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ И ЗАПИСВАНЕ

Организаторите осигуряват организационните разходи, транспорта с автобус и еднократно осигуряване на необходими неща и храна по време и на трите етапа както следва: за първи етап – сряда 19.07.2017 на прохода Арабаконак, за втори етап – вторник 08.08.2017 на хижа Бузлуджа и за трети етап – вторник 29.08.2017 село Дъскотна.

Записване до 31.05.2017 година в:

  • офис на ТД „Сърнена гора“ – Ваня Петкова – т.к.0882966462
  • офис на ТД „Орлово гнездо“ – Тошка Тенева – т.к. 0882955304

Необходимо е при записване участниците да уточнят нощувките по време на трите етапа, на хижа, къща или на палатка.

 kom emine plakat _Finalkom emine plakat _I vi etapkom emine plakat _II-ri etap_kom emine plakat _III-ti etap_