Обучение „Еко разнообразие и околна среда“

Обучение „Еко разнообразие и околна среда“


На 16 май 2015 год. Туристическо Дружество „Сърнена гора“ участва в обучение „Еко разнообразие и околна среда“, организирано от „Различния поглед“ по проект към „Национална програма за Младежта“ на „Министерство на Образованието, младежта и науката“.

На обучение, представител на Туристическо Дружество „Сърнена гора“ представи дейноста на дружеството, неговият опит в сферата на опазване на околната среда, съвместната работа с други организации, плановете за развитие и други.

В обучението като лектори участваха и представители на „Зелени Балкани“ велоклуб „Кръговрат“.

Участниците в обучението посетиха „Спасителния Център за диви животни“ към „Зелени Балкани“