Посещение на лобното място на Алеко Константинов

Посещение на лобното място на Алеко Константинов


На 10 май 2015 год, 50 човека от Туристическо Дружество „Сърнена гора“ бяха на еднодневен поход до село Радилово – лобното място на Алеко Константинов.

Участниците в похода поднесоха цветя на паметника на Алеко Константинов и участваха в национална проява на Българския Туристически Съюз.