Приключи експедиция <br>Ушба 2014

Приключи експедиция
Ушба 2014


На 23.07.2014 г. експедиция Ушба 2014 беше принудително прекратена. Изсипалите се в рамките на няколко поредни дни валежи и настъпилото след това повишаване на температурите освободиха масови каменопади. Екипът в състав Григор Вътев (АК ЖЕЛЕЗНИК, Стара Загора), Овагим Кешишян (КПП ВЕРТИКАЛ, Пловдив) и Сотир Стойчев (АК Христо Христов, Смолян) беше единствената свръзка опитала да се справи с трудностите по гранитните отвеси на Южна Ушба (4710 м.н.в.). Успешно и безаварийно беше преминат Ушбинския ледник. Непосредствено в началото на маршрута само късмета спаси участниците в експедицията от изсипалият се от височина около 200 м каменопад, който наложи незабавно отстъпление. При изтеглянето от опасността в ледникова пукнатина бе изгубен денк с жизненоважна екипировка, което заедно с контузия в ръката на Сотир Стойчев наложи прекратяване на експедицията.
След двудневно пътуване всички се завърнаха в България и вече планират нови изкачвания.