Пътеводител на </br>Централна Стара Планина

Пътеводител на
Централна Стара Планина


Излезе от печат и втората част от пътеводителя на Централна Стара планина.

Втората част е с обем 288 страници и обхващаща територията между проходите Троянски и Русалийски. В нея също са представени 50 маркирани и немаркирани маршрута и екопътеки. Освен подробно описани всички те са отново нагледно нанесени на карта с мащаб 1:25000, включваща още всички обекти, касаещи туриста: хижи, заслони, върхове, седловини, реки, населени места и др.
http://www.guide-staraplanina.com/staraguide_part2.php