Републикански нощен туристически поход Верея 2016

Републикански нощен туристически поход Верея 2016


Нощен поход_“Верея 2016″ – резултати

Нощен поход_“Верея 2016″ – участници

Нощен поход 2016

НАРЕДБА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ НОЩЕН

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД  „ВЕРЕЯ `2016“

 

Похода се посвещава на 121 години организиран туризъм в България,

138 годишнината от освобождението на България от турско робство

 

I. ВРЕМЕ И МЯСТО

 1. Походът ще се проведе на 25 и 26.06.2016г.  с  маршрут от Прохода на
  Републиката до Шипченски проход.
 2. Стартът ще бъде даден на 25.06.2016г. от 2000 часа – мотел „Проход на републиката”
 3. Финалът на похода ще е до 0800 на 26.06.2016г. пред хотел-ресторант ”Шипка” , на Шипченски проход.
 4. За участие в похода организаторите осигуряват транспорт от ТД”Сърнена гора” Ст.Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№62 до мястото на  старта (тръгване 1700ч.) и прибиране от мястото на финала до гр.Стара Загора (излишният багаж може да се остави в автобуса)
 5. Техническата конференция ще се проведе от 1900ч.на мястото на старта.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В похода могат да вземат участие представители на клубове на БТС от цялата страна, както и индивидуални участници.

III.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Всеки участник трябва да представи на ръководството на похода индивидуална или групова поименна планинска застраховка за дните на проявата, предсъстезателен медицински преглед, декларация за участие в проявата на собствена отговорност (попълва се на място).

IV. ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

Екипировката да бъде съответствуваща за сезона и продължителността на похода /10-12 часа / при нощни условия, задължително фенерче с резервни елементи.

МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

 1. ТД „Сърнена гора“ Ст.Загора поема организационните разходи по проявата,
  транспорта до старта и от финала от и до гр. Ст. Загора.
 2. Всички останали разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.

 

VI. КОНТРОЛНО ВРЕМЕ НА ПОХОДА – 12 ЧАСА

VII.  СТАРТОВА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ПОХОДА – З лева.

VIIIНЕЗАВЪРШИЛИТЕ ПОХОДА НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕМИРАНИ

IX. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Заявки за участие се приемат до 22.06.2016г.на e-mаil : td_sarnena_gora@abv.bg или по телефона.

     

                                 ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:

тел.ТД : 042 627044 (канцелария); 0882/966-462 (секретар)

                                                      0878/143-169