Спелео експедиции Лион 2015 и Тененгебирге 2015 в снимки и видео

Спелео експедиции Лион 2015 и Тененгебирге 2015 в снимки и видео


Представяне на Спелео експедиции „Лион 2015“ и „Тененгебирге 2015“ със снимки и видео в Туристическо дружество „Сърнена гора“, Стара Загора, на 28 март 2016 година, от 18 и 30 часа