Спелео експедиция „Лион 2015“, остров Крит

Спелео експедиция „Лион 2015“, остров Крит


От 15 до 30 август 2015 се проведе международна спелео експедиция „Лион 2015“ в планината Лефка на остров Крит. В експедицията участва група от 7 български пещерняци.
Експедицията бе организирана от гръцкия клуб „СЕЛАС“ и в нея участваха пещерняци от Гърция, България, Хърватска, Словения, Румъния, Полша и Франция. Целите на експедицията бяха проучвания във втората по дълбочина пещера в Гърция „Пещерата на Лъва“ -1100 метра и евентуално свързването и с най-дълбоката пещера в Гърция „Горготакас“ -1208 метра.

В процеса на работа бяха открити и картирани над 1200 метра нови галерии в „Пещерата на Лъва“, беше прокаран телефонен кабел до подземия лагер на -500 метра, бяха проучени пещери в района.

Част от българския екип беше и Таньо Марков от Спелеоклуб „Саламандър“ при ТД „Сърнена гора“ Стара Загора.