ТД „Сърнена гора“ избра нов председател Георги Гацин

ТД „Сърнена гора“ избра нов председател Георги Гацин


На 12.11.2015г. се проведе извънредно общо събрание с цел избор на нов председател.

Във връзка с постъпила молба от Председателя на ТД Сърнена гора – Григор Станиславов Вътев, бе свикано извънредно общо събрание на дружеството което се проведе на 12.11.2015г., в сградата на Туристическото дружество от 18:00 часа при следния дневен ред:
1.Освобождаване на Григор Вътев от длъжността Председател на ТД Сърнена гора.
2.Избор на Председател на ТД Сърнена гора.
3.Избор на член на Управителния съвет.
По първа точка от дневния ред Общото събрание единодушно освободи Григор Станиславов Вътев от длъжността Председател на ТД Сърнена гора.
По втора точка от дневния ред след постъпилите 4 кандидатури след балотаж бе избран за Председател на ТД Сърнена гора Георги Гацин.
По трета точка от дневния ред за член на Управителния съвет бе избран Костас Канидис.

Георги Гацин

Георги Гацин е член на Туристическото дружество „Сърнена гора“ повече от 30 години. Бил е член на Управителния съвет на Дружеството в продължение на 12 години като последните две години беше Председател на Контролния съвет на ТД Сърнена гора. Георги Гацин е е на 55 години и е икономист по професия.
Костас Канидис е член на Туристическо дружество „Сърнена гора“ повече от 40 години, почетен член на клуба по алпинизъм както и Председател на клуба по ски туризъм към Дружеството. Участник в първата българска експедиция на Еверест през 1984г. и почетен гражданин на град Стара Загора.

Събранието протече нормално и приключи в 19:55 часа.