ТД „Сърнена гора“ избра <br> нов секретар Ваня Петкова

ТД „Сърнена гора“ избра
нов секретар Ваня Петкова


На 14 август 2014 година бе проведено редовно заседание на Управителния съвет на ТД „Сърнена гора“, Стара Загора. Една от основните точки бе избирането на нов секретар на дружеството. След като преди месец бяха изслушани 5 от кандидатите, решението за избор бе взето да се осъществи месец по късно на следващото редовно заседание, а именно 14 август. Право на глас имаха 7 от представителите на Управителния съвет на ТД. След тайно гласуване с 4 гласа „за“ за секретар бе избрана Иванка Петкова, която е и член на Клуба по пешеходен туризъм към ТД „Сърнена гора“. Съгласно устава на дружеството в следващите четири години тя ще изпълнява тази длъжност. В близките няколко седмици тя ще се запознае с новите си задължения и ще встъпи в длъжност, поемайки поста от Велко Велков.