Традиционен общоградски  поход – м.Май

Традиционен общоградски поход – м.Май


Днес 30.04. 2022г , се проведе общоградски поход  до вр.“Черни острец“ 628 м н.в. , посветен на юбилея 120г. Тд „Сърнена гора“. Шестдесет старозагорци – любители на природата, красотата и туризма участваха в прехода. Беше вълнуващо.Слънцето грееше. Във въздуха се носеше аромата на цъфналите цветя и люляк. Вятърът носеше ехото на щастливите детски възгласи. Природата беше в унисон с празничното настроение на присъстващите.
С радост приемах поздравленията на участниците по случай юбилея на дружеството. Беше ми връчен поздравителен адрес до председателя на Управителния съвет и членовете на ТД „Сърнена гора“ от ПП „Възраждане“-гр .Стара Загора.
Беше прекрасен ден.

Водач на  похода, текст и снимки   – Стефка Божинова