Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Туристически хор „Средногорски звуци“


Знаем че пътят ни няма да е лесен. Но със нас ще бъде хубавата песен. Кой ще спре туриста смело устремен, с раница и песен всеки ден?
Председател Богдана Аргирова

Председател Богдана Аргирова
0896688560

Емил Минев – диригент

Първите опити за хорово пеене в дружеството възникват съвсем импровизирано – в далечния период 1958-1969 година.

Група туристи участници в национални походи, самоиронично нарекли се „масов квартет” без специална подготовка, но пеейки от душа и сърце, донесоха немалко награди и отличия за Дружеството. Трудно е да се изброят имената на всички, но ето някои от тях: бай Георги Колев, инж. Иван Иванов, Николай Пашовски, Тончо Савов, Спаска Николова, Ганка Бонева, Васка Дончева, Димитър Македонски, Пеньо Кадънков, Богдана Аргирова, Васка и Ана Добреви и др. и др.

След като началото бе поставено и ядрото го имаше, съвсем естествено беше и да се учреди и Туристически смесен хор „Средногорски звуци” към Туристическо дружество „Сърнена гора” което стана на 14. 02. 1973 година.

За първи диригент на хора беше назначена Азниф Куюмджан, а за председател на хора бе избран Танчо Савов. Започна и смяна на диригентите: Господинка Демирева, която го ръководи близо три години, след това Емил Манев – 10 години, на когото хора дължи много. Точно при него започва професионалното пеене. През септември 1985 година в продължение на 15 години диригент става Тони Комитов и при него туристически хор “Средногорски звуци” се квалифицира като един от най-добрите хорове в страната.

Емил Минев - диригент

Емил Минев – диригент

През септември 2001 година като художествен ръководител на хора отново се завърна изтъкнатият старозагорски диригент маестро Емил Минев.

Председателите на хора през годините са били последователно: Първи председател – Танчо Савов – 3 години, Иван Филипов – 2 години, Димитър Македонски – 1 година, Койно Бояджиев – 11 години, отново Тончо Савов – 4 години, и от 1994 година – Богдана Аргирова.

Иван Тодоров коерпетитор

Иван Тодоров коерпетитор

Корепетитори: Николай Пашовски, Ани Хрусанова, Татяна Наумова – 10 години, Ивайло Величков, Руeн Павлов, а днес – Иван Митев.

Безброй са концертите и наградите на хор „Средногорски звуци”, който през 2009 година отбеляза изключително тържествено своята 50 годишнина.