Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Туристи – Ветерани


И нищо, че снегът сребрей в косите
и бръчки шарят техните лица,
младежки пламък носят във гърдите
и неспокойно биещи сърца!
Красимира Маринова председател клуб ветерани към ТД Сърнена Гора

Красимира Маринова председател 0887292917 k.marinova50@gmail.com

Туристите ветерани са една голяма компактна част от нашето дружество и провеждат задачите на БТС и ТД. Те са изразители на чистотата и идеала в туристическото движение, завещани от Алеко, и носители на висока туристическа нравственост. Те развиват масовия оздравителен и възпитателен туризъм, обичайки скъпата ни Родина, учат всички в опазване на природната среда, залесяват, пазят и поддържат „Алековия кът” на Аязмото. Със задружни сили построиха туристическата чешма край Борущица на нови пътеки, маркират маршрути. Те строиха нашата хижа „Морулей”, туристическия дом на Аязмото, и са добри водачи и планински спасители.

Народополезната туристическа дейност на клуба започва на 15.11.1974 година с 32 души под ръководсвото на първия председател Николай Тодоров Попов, а от 1982 година, председател на клуба е легендарният Здравко Трендафилов Маждраков.

Оттогава числеността на клуба нарастна до 120 души. Всичките с ентусиазъм кръстосват нашата Татковина през Свищов до Мелник по старите столици, Стара планина, Рила, Пирин и Родопите, Черно море. Ежеседмично организирано бродят из Средна гора, берат билки, гъби и диворастящи плодове, срещат се с други клубове и обменят опит в дейността си. Всички са абонирани за вестник „Ехо”. Всеки четвъртък се изнасят беседи, сказки, четения, песни, танци, прожекции на диапозитиви, посещения на театър, опера и концерти. Участват при чествания на всенародни празници: 3 март, годишни на Левски, Ботев, Хаджи Димитровата чета, Априлското въстание, Старозагорското въстание и много други.

В клубните редици бяха възторжените туристи Дамян Колев, Иван Дечев, Илия Деков, Танчо Савов, Кубрат Сливков, Стефан Халачев, Георги Йоргов, а през 1995 година в клуба най-тържествено беше чествана 100 годишнината от рождението на Куман Тенев, който наскоро след това почина. Те всички бяха добри водачи, отговорници на туристически групи. Те бяха нашите отличници, ЗДТ, медалисти. Мир на праха им!

Сега се радваме на присъствието на нашите ветерани, много от които са на достопочтенна възраст. Всички те са живи наследници на традициите на БТС, щастливи участници в алпинизма, скиорството, ориентирането, пещернячеството, колоезденето и във всички други прояви на дружеството, основоположници на дейноста на същото. Много от тях са създатели и на нашия великолепен хор „Средногорски звуци”.

Измежду редиците на ветераните туристи са чудесните активисти Веселин Василев, Георги Чорчопов, Митьо Иванов и много други, които отдават себе си за многообразната дейност на клуба. Председателя на клуба Мария Митева е благодарна на всички членове за тяхната отзивчивост и добрата им дисциплина.

Членовете на клуба са отново готови за път към нашите върхове на слава и преклонение, на път – да пазят природата, да обичат род и Родина да пеят нашите прекрасни планинарски песни. И така в бъдещето напред за много туристически години!

Устав на клуба

Календарен план 2024 – ветерани

Календарен план 2023 – ветеран

Календарен план 2022 -ветерани
Календарен План-ветерани2021 –