119 Години организиран туризъм в България

119 Години организиран туризъм в България


НаредбаТази година се навършват 119 години от началото на организирания туризъм в България и 151 години от рождението на писателя демократ Алеко Константинов. По негова инициатива началото на организирания туризъм в България е поставено на 27-28 август 1895 година на Витошкия първенец Черни връх. Българският туристически съюз е правоприемникът, който съхранява и развива дълголетните традиции на туристическото движение в България.

По традиция тържествата ще се проведат през последната седмица на месец август.

ПЛАН – ПРОГРАМАЗА ЧЕСТВАНЕ 119 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН ТУРИЗЪМ ВБЪЛГАРИЯ